• zone4.jpg

Welcome to Barangay Zone IV Official Website!

 

 

 

VISION

 Sa taong 2020 ang Barangay Zone IV ay isang maunlad na Barangay. Ang naninirahan ay may maayos at malinis na tahanan at kapaligiran. Sa bawat tahanan ay may marangal na naghahanapbuhay, nag-aaral ang mga kabataan at ang namumuno ay naglilingkod ng tapat na may pagmamalasakit sa kapakanan ng pamayanan. 

 

 

MISSION

Magkaroon ng pagkakaisa upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan, maisulong ang kaunlaran, kalinisan at kapayapaan ng barangay.

 

 

 

Login Form